Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Slim VAT-zmiana w korektach

Slim VAT-zmiana w korektach

23.01.2021 | autor: Beata Zawistowska

SLIM VAT od 2021 roku- zmiany podatkowe w korektach

Wszyscy oczekiwali zmiany podatek na gruncie VAT, która miała ułatwić każdemu z nas żywot.

Pierwszą zmianą wartą uwagi jest zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczącą korekt na minus. Od 1 stycznia 2021 roku sprzedawca może dokonać korekty podatku VAT z faktury w momencie jej wystawienia. Warunkiem jest posiadanie prawidłowej dokumentacji, która potwierdza zaakceptowanie przez drugą stronę faktury korekty. Reasumując nic się prawie nie zmieniło ? Jedyną zmianą jest to, że nie musimy mieć podpisanej faktury korygującej przez naszego nabywcę.

Proponujemy naszym klientom, aby dostarczali nam korekty na minus wraz z załączonymi dokumentami w/w. Może to być podkładka mailowa lub załączony zwrot środków wynikający z korekty czyli potwierdzenie przelewu albo aneks do umowy, kompensata itp.

Poniżej przykład sytuacji dla rozjaśnienia przepisu:

Firma A wystawia korektę in minus dla Firmy B dnia 3.01.2021 roku. Firma B odsyła do Firmy A podpisaną korektę in minus w dniu 10.01.2021 roku.

Firma A nie ma żadnej dokumentacji ani potwierdzenia, z której wynika, że faktura korekta jest wystawiona z nowymi warunkami jakie ustaliła z firmą B i tym samy nie można ująć korekty w styczniu 2021 roku. Ujmiemy ją w momencie dostarczenia dokumentacji.

 

Najważniejszą sprawą jest moment ujęcia korekty w deklaracji VAT.  Możemy to zrobić w momencie uzgodnienia nowych warunków transakcji a nie w momencie otrzymania korekty!

W związku z tym rodzi się problem dla sprzedawcy oraz nabywcy, który pokazujemy na poniższym przykładzie:

Przepisy przejściowe

Możemy zdecydować się na kontynuowanie starych przepisów do końca roku 2021 , ale tylko pod warunkiem, iż zawrzemy porozumienie pisemne z kontrahentem i przed wystawieniem pierwszej faktury korekty. Rezygnacja również wiąże się ze sporządzeniem pisemnej dokumentacji. Z każdym kontrahentem taki dokument musi zostać sporządzony.

 

Korekty na plus

Zmiana przepisów dotycząca korekt zwiększających nie zmieniła się i nie została uregulowana w przepisach. Na przestrzeni lat wpłynęło tak dużo rozporządzeń oraz uregulować, które pozwoliły nam na prawidłowe ich ujmowanie w deklaracji VAT.

Krótko tylko w punktach przypominamy :

  • Faktura korygująca, która jest spowodowana błędem w momencie wystawiania faktury -np. stawka podatku lub cena zostaje ujęta w tym samym okresie jak faktura pierwotna
  • Faktura korygująca, która została wystawiona z powodu zmiany cenowej danego towaru/usługi zostaje ujęta w okresie, w którym została wystawiona i tutaj nie cofamy się jak w pierwszym przykładzie do faktury pierwotnej
  • Faktura korygująca, która jest związana z eksportem lub WDT zostaje ujęte nie wcześniej/ nie później aniżeli została wykazana dostawa towarów