Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Kody CN od 1 lipca 2020 roku

Kody CN od 1 lipca 2020 roku

22.05.2020 | autor: Beata Zawistowska

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 roku.

Co oznacza wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT?

 1.  Zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
  Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:
 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towaróworaz
 • aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.
 1.  Uproszczenie systemu stawek VAT
  Ma to zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek dzięki:
 • objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT [2], które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%,
 • generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
 • zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary.

Przykładowe obniżenie stawek VAT:
Już od 1 listopada 2019 r. e-booki (w tym również audiobooki) z 23% do 5%, e-prasa z 23% do 8%.
Od 1 kwietnia 2020 r.:

 • niektóre produkty żywnościowe – owoce tropikalne i cytrusy (z 8% do 5%), niektóre rodzaje pieczywa i ciastek (z 23% i 8% do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna (z 8% do 5%), niektóre przyprawy – musztarda, pieprz mielony (z 23% do 8%),
 • produkty dla niemowląt i dzieci – żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe (z 8% do 5%),
 • niektóre artykuły higieniczne (z 8% do 5%).
 1.  Zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników
  Nowe przepisy przewidują zwiększenie katalogu produktów rolnych i uproszczenie regulacji przez:
 • objęcie definicją produktów rolnych wszystkich(a nie jak dotąd jedynie wybranych) towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż przemysłowy,
 • ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT.
 1.  Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS)
  WIS to decyzja administracyjna, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

  WIS będzie zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację [3] i właściwą stawkę VAT [4].

  WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem [5]. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT [6]. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej [7].

  Z analogicznej ochrony (tj. takiej jak w przypadku interpretacji indywidualnych) będą mogli korzystać posiadacze i inne podmioty posługujące się wiążącą informacją akcyzową (WIA) [8], wydawaną na podstawie ustawy o podatku akcyzowym [9].

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r.

Podatnicy mogą wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów,
 • aktualnej (tj. obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług,

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT [10]. Również ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r., będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. [11].

Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Wyjątek

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do:

 • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
 • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).
 1. towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Kto wydaje WIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie zasadniczo nie dłuższym niż 3 miesiące.

Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi albo kilku towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy stanowią jedno świadczenie.

Ile kosztuje WIS

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł.

Czy kody CN na fakturze są obowiązkowe?

W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawarte są informacje mówiące jakie dane powinny znaleźć się na fakturze VAT. Nie ma tu mowy o tym, że jednym z elementów, który obowiązkowo powinna zwierać faktura VAT są kody CN. Podatnik może zamieścić je dobrowolnie, czyli kody CN na fakturze nie są obowiązkowe

 

Teskt pochodzi ze strony Ministra Finansów.