Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Kody CN od 1 lipca 2020 roku

Kody CN od 1 lipca 2020 roku

22.05.2020 | autor: Beata Zawistowska

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 roku.

Co oznacza wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT?

 1.  Zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
  Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:
 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towaróworaz
 • aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.
 1.  Uproszczenie systemu stawek VAT
  Ma to zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek dzięki:
 • objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT [2], które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%,
 • generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
 • zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary.

Przykładowe obniżenie stawek VAT:
Już od 1 listopada 2019 r. e-booki (w tym również audiobooki) z 23% do 5%, e-prasa z 23% do 8%.
Od 1 kwietnia 2020 r.:

 • niektóre produkty żywnościowe – owoce tropikalne i cytrusy (z 8% do 5%), niektóre rodzaje pieczywa i ciastek (z 23% i 8% do 5%), zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna (z 8% do 5%), niektóre przyprawy – musztarda, pieprz mielony (z 23% do 8%),
 • produkty dla niemowląt i dzieci – żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe (z 8% do 5%),
 • niektóre artykuły higieniczne (z 8% do 5%).
 1.  Zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników
  Nowe przepisy przewidują zwiększenie katalogu produktów rolnych i uproszczenie regulacji przez:
 • objęcie definicją produktów rolnych wszystkich(a nie jak dotąd jedynie wybranych) towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż przemysłowy,
 • ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT.
 1.  Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS)
  WIS to decyzja administracyjna, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

  WIS będzie zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację [3] i właściwą stawkę VAT [4].

  WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem [5]. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT [6]. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej [7].

  Z analogicznej ochrony (tj. takiej jak w przypadku interpretacji indywidualnych) będą mogli korzystać posiadacze i inne podmioty posługujące się wiążącą informacją akcyzową (WIA) [8], wydawaną na podstawie ustawy o podatku akcyzowym [9].

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r.

Podatnicy mogą wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

 • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów,
 • aktualnej (tj. obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług,

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT [10]. Również ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r., będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. [11].

Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Wyjątek

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do:

 • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
 • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).
 1. towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Kto wydaje WIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie zasadniczo nie dłuższym niż 3 miesiące.

Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi albo kilku towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy stanowią jedno świadczenie.

Ile kosztuje WIS

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł.

Czy kody CN na fakturze są obowiązkowe?

W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawarte są informacje mówiące jakie dane powinny znaleźć się na fakturze VAT. Nie ma tu mowy o tym, że jednym z elementów, który obowiązkowo powinna zwierać faktura VAT są kody CN. Podatnik może zamieścić je dobrowolnie, czyli kody CN na fakturze nie są obowiązkowe

 

Teskt pochodzi ze strony Ministra Finansów.

 Biuro Rachunkowe PLUS