Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Kto od 1 listopada utraci prawo do kwartalnego rozliczenia VAT?

Kto od 1 listopada utraci prawo do kwartalnego rozliczenia VAT?

24.10.2019 | autor: Beata Zawistowska

Każdy podatnik, który jest zarejestrowany do VAT-u ma obowiązek wysyłanie deklaracji VAT-7. Podstawowym okresem rozliczenia podatku VAT jest miesiąc, w którym to tez wysyłamy JPK_VAT-czyli odzwierciedlenie wysłanej deklaracji VAT.

Ustawodawca umożliwił dla wybranych podatników rozliczenie kwartalne z podatku VAT. Grupa wybrańców są tzw. Mali podatnicy, którzy dla przypomnienia (art.2 pkt 25 ustawy o VAT) mogą skorzystać z w/w uprawnienia musza pilnować swojej wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku), która nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.200,00 euro.

Status małego podatnika jest przyznany dla poniższych grup zawodowych :

  • Przedsiębiorstwa malarskie
  • Firmy zarządzające funduszami inwestycyjnym

Reasumując limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 roku wynosić będzie 5.248.000,00 zł, natomiast do końca 2019 r limit ten wynosi 5.135.000,00 zł.

Z kwartalnego rozliczenia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym kwartale dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (chyba, że wartość nie przekroczyła kwoty 50.000,0 zł)

Dla przypomnienia w załączniku nr 13 są wyszczególnione min:

  1. Dyski HDD/SSD
  2. Oleje i tłuszcze
  3. Paliwa
  4. Wyroby stalowe
  5. Aparaty fotograficzne
  6. Części do fotokopiarek

OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU PODATNICY DOKONUJĄCY DOSTAW TOWARÓW LUB USŁUG WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 15, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZY 50.00,00 ZŁ ZOSTANĄ WYŁĄCZENI Z PRAWA DO KWARTALNEGO ROZLICZENIA PODATKU VAT.