Biuro Rachunkowe Plus - G贸ra Kalwaria
Nowy JPK V7 od 1/10/2020 roku

Nowy JPK V7 od 1/10/2020 roku

19.09.2020 | autor: Beata Zawistowska

Nowy JPK V7 zaczyna u nas w biurze robi膰 zamieszanie馃槉 Zach臋camy, ka偶dego z naszych klient贸w do odbycia szkolenia w celu nauczenia si臋 jak wystawia膰 prawid艂owo faktury zgodnie z nowymi przepisami. Na pewno zadbajcie o swoje programy do wystawiania faktur, kt贸re musz膮 by膰 zaktualizowane.

聽Nowy JPK V7 dotyczy wy艂膮cznie podatnik贸w czynnych , kt贸rzy wykonuj膮 czynno艣ci opodatkowane podatkiem VAT.

Co wi臋cej te偶 mo偶e dotyczy膰 do firm, kt贸re s膮 zawieszone. 聽Obowi膮zek powstanie cho膰by przy sprzeda偶y 艣rodka trwa艂ego, otrzymania korekty lub dokonania transakcji w ramach WNT lub importu us艂ug.

Kogo nie dotyczy nowy JPK V7?

 • Podatnik贸w zwolnionych
 • Podatnik贸w rycza艂towych np. us艂ugi taxi -tutaj mamy tylko VAT-12

Jakie wi膮偶膮 si臋 kary na艂o偶one przez fiskusa?

 • B艂臋dem zdaniem fiskusa b臋dzie z艂o偶enie deklaracji zawieraj膮ce dane niezgodne ze stanem rzeczywistym. Mo偶e to by膰 b艂膮d w numerze faktury, dacie wystawienia czy numerze NIP kontrahenta.
 • Mamy 14 dni od dnia dor臋czenia wezwania na skorygowanie b艂臋d贸w
 • Naczelnik urz臋du skarbowego mo偶e na艂o偶y膰 kar臋 w wysoko艣ci 500,00 z艂 za ka偶dy b艂膮d

Przy wystawianiu faktury obowi膮zek musimy pami臋ta膰 o wype艂nieniu obowi膮zkowych p贸艂 (bez tego nasz wygenerowany JPK b臋dzie b艂臋dny)

 • Numer faktury/korekty
 • Numer raportu fiskalnego
 • Numer zg艂oszenia celnego
 • Numer deklaracji importowej\numer faktury zagranicznej
 • Data wystawienia

Nowymi oznaczeniami typu dokument贸w s膮 :

 1. RO- typ dokumenty dla dokumentu zbiorczego wewn臋trznego zawieraj膮cego informacj臋 o sprzeda偶y z kas fiskalnych
 2. WEW- typ dokumentu dla dokumentu wewn臋trznego czyli np.: nieodp艂atne przekazanie towaru oraz dla sprzeda偶y zwolnionej nieudokumentowanej fakturami
 3. FP- typ dokumentu dla faktury dotycz膮cej sprzeda偶y zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestruj膮cej

Kolejn膮 nowo艣ci膮 s膮 kody GTU. Dotycz膮 one tylko sprzeda偶y fakturowej ( tylko w przypadku, 偶e dotycz膮 towar贸w lub us艂ug, do kt贸rych si臋 je stosuje) w tym:

 • Faktur do paragon贸w tzw. FP
 • Faktur korekt
 • Faktur zaliczkowych
 • Faktur sprzeda偶y bon贸w SPV
OPIS GRUPY (W TEN SPOS脫B WSKAZA膯 TRANSAKCJ臉 W JPK) RODZAJ TRANSAKCJI OBJ臉TYCH GRUPOWANIEM
GTU_01 Dostawa napoj贸w alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napoj贸w fermentowanych i wyrob贸w po艣rednich, w rozumieniu przepis贸w o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towar贸w, o kt贸rych mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opa艂owego w rozumieniu przepis贸w o podatku akcyzowym oraz olej贸w smarowych, pozosta艂ych olej贸w o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wy艂膮czeniem wyrob贸w o kodzie CN 2710 19 85 (oleje bia艂e, parafina ciek艂a) oraz smar贸w plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olej贸w smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparat贸w smarowych obj臋tych pozycj膮 CN 3403, z wy艂膮czeniem smar贸w plastycznych obj臋tych t膮 pozycj膮.
GTU_04 Dostawa wyrob贸w tytoniowych, suszu tytoniowego, p艂ynu do papieros贸w elektronicznych i wyrob贸w nowatorskich, w rozumieniu przepis贸w o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpad贸w – wy艂膮cznie okre艣lonych w poz. 79-91 za艂膮cznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urz膮dze艅 elektronicznych oraz cz臋艣ci i materia艂贸w do nich, wy艂膮cznie okre艣lonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 za艂膮cznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazd贸w oraz cz臋艣ci samochodowych o kodach wy艂膮cznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wy艂膮cznie okre艣lonych w poz. 1-3 za艂膮cznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 za艂膮cznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa lek贸w oraz wyrob贸w medycznych – produkt贸w leczniczych, 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz wyrob贸w medycznych, obj臋tych obowi膮zkiem zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z p贸藕n. zm.).
GTU_10 Dostawa budynk贸w, budowli i grunt贸w.
GTU_11 艢wiadczenie us艂ug w zakresie przenoszenia uprawnie艅 do emisji gaz贸w cieplarnianych, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gaz贸w cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 艢wiadczenie us艂ug o charakterze niematerialnym – wy艂膮cznie: doradczych, ksi臋gowych, prawnych, zarz膮dczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie bada艅 naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 艢wiadczenie us艂ug transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Analiza kod贸w GTU musi by膰 oparta na kodach CN albo PKWiu. Niestety, ale Ministerstwo Finans贸w nie poda艂o dok艂adnych kod贸w PKWiU i to sami przedsi臋biorcy musz膮 zdecydowa膰 czy jest to dla nich obowi膮zek.

Poni偶ej przyk艂ad:

 1. Faktura na kwot臋 18.000z艂 dokumentuje dostaw臋 cz臋艣ci samochodowych na rzecz podmiotu powi膮zanego. W takim przypadku, w ewidencji nowego JPK_V7 faktur臋 tak膮 nale偶y oznaczy膰: wpisuj膮c warto艣膰 鈥1鈥 w polach: GTU_07, polu TP oraz polu MPP.

To jeszcze nie wszystko馃槉

Nowy JPK V7 wymaga, aby艣my wykazywali powi膮zania (kod TP). Tutaj chodzi o powi膮zania wynikaj膮ce ze stosunku pracy, wynikaj膮ce z tytu艂u przysposobienia, powi膮zania kapita艂owe, podmioty wywieraj膮ce wp艂yw na inny podmiot tzw. Powi膮zanie bezpo艣rednie, rodzinne itd鈥

 

Przyk艂ady podmiot贸w powi膮zanych:

 

1.Sp贸艂ka cywilna os贸b fizycznych X posiada udzia艂y w sp贸艂ce z o.o. Y w wysoko艣ci 30%. Na gruncie ustawy o PIT b臋d膮 to podmioty powi膮zane – powi膮zanie kapita艂owe.

2.Sp贸艂ka X posiada 30% udzia艂贸w w sp贸艂ce Y i 26% udzia艂贸w w sp贸艂ce Z. Pomimo, 偶e sp贸艂ka Y i Z nie s膮 ze sob膮 powi膮zane w spos贸b bezpo艣redni to z punktu widzenia podatkowego b臋d膮 uwa偶ane za podmioty powi膮zane w spos贸b po艣redni.

3.Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udzia艂u sp贸艂ce kapita艂owej Z 鈥 powi膮zanie kapita艂owego.

4.X i Y (osoby fizyczne) pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim. Ka偶de z nich prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i dokonuj膮 pomi臋dzy sob膮 transakcji gospodarczych 鈥 powi膮zanie rodzinne.

5.Pani X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Pani膮 Y r贸wnie偶 JDG. Y jest siostr膮 m臋偶a X – powi膮zanie rodzinne.

6.Pan Z prowadzi JDG w postaci firmy us艂ugowej i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, kt贸ry r贸wnie偶 prowadzi JDG – powi膮zanie rodzinne

7.Sp贸艂ka z o.o. A w stosunku do sp贸艂ki z o.o. C, w przypadku gdy przewodnicz膮cym Rady Nadzorczej Sp贸艂ki C jest X b臋d膮cy jednocze艣nie cz艂onkiem rady nadzorczej w sp贸艂ce A 鈥 powi膮zanie osobowe

8.Y prowadz膮cy JDG w stosunku do sp贸艂ki komandytowej Z, kt贸rej jest wsp贸lnikiem 鈥 powi膮zanie osobowe

9.B prowadz膮cy JDG w stosunku do sp贸艂ki jawnej, w kt贸rej jednym ze wsp贸lnik贸w jest rodzona siostra B 鈥 powi膮zanie rodzinne

Nie mo偶emy zapomina膰 przy tym wszystkim o kodzie MPP (mechanizm podzielonej p艂atno艣ci). Oznaczenie to nale偶y stosowa膰 do faktur o kwocie brutto wy偶szej ni偶 15聽000,00 z艂, kt贸re dokumentuj膮 dostaw膮 us艂ug lub towar贸w wymienionych w za艂膮czniku nr 15 do ustawy.