Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Nowy Ład-propozycje w zmianie systemu podatkowego w Polsce

Nowy Ład-propozycje w zmianie systemu podatkowego w Polsce

18.08.2021 | autor: Beata Zawistowska

Nowy Ład czyli rewolucja w systemie podatkowym. Celem rewolucji jak sam wyraz wskazuje chodzi o stworzenie przyjaznego, łatwego prawa podatkowego, który będzie wspierał przedsiębiorców/podatników wykorzystując przeróżne ulgi podatkowe. Można powiedzieć, że jest to pomysł na pocovidowe szkody ?

  1. Ulga B+R-ustawa ma wprowadzić dla podmiotów korzystających ze statusu CBR czyli mających tzw. Centrum badawczo -rozwojowe możliwość odliczenia kosztów w wysokości 200 %(teraz jest w wysokości 100%)
  2. Ulga na pracowników tzw. Innowacyjnych ma polegać na możliwość odliczenia kwot mieszczących się w kosztach kwalifikowanych przy zatrudnieniu pracownika zaangażowane w prace rozwojowo-badawcze
  3. ASI czyli alternatywna spółka inwestycyjna- zmiana stopy procentowej z 10 % udziałów na 5 % udziałów przy ich zbyciu (art. 17 ust 1 pkt 58 a updop wolne od podatku są dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane ze zbycia udziałów pod warunkiem, iż przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów spółki są zbywane przez nieprzerwanie dwa lata)
  4. Ulga na robotyzację ma polegać na możliwości odliczenia 50 % kosztów od podstawy opodatkowania
  5. CIT estoński- zmiany będą dotyczyć podatników CIT od 2022 roku. Projekt zakłada rozszerzenie podmiotów, które mogłyby skorzystać z CIT Estońskiego, rezygnację z nakładów inwestycyjnych oraz z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów. Terminy zapłaty zobowiązań podatkowych mają być korzystne dla podatnika lecz na razie nic nie jest wiadome.
  6. Ulga konsolidacyjna czyli ulga, która ma polegać na tym, że podatnicy CIT ponoszący koszty na nabycie akcji lub udziałów w spółce mogliby w danym roku pomniejszyć wydatek od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 250 000,00 zł. Takimi kosztami mogą być wydatki ponoszone na opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne czy obsługa prawna nabycia udziałów/akcji wraz z ich wyceną. Wyłączona jest z kosztów kwalifikowanych cena zapłacona za nabywane udziały czy akcje.
  7. Spółka holdingowa, projekt proponuje i zachęca do zakładania spółek holdingowych tym, iż ma być zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych: 95 % kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowych czy zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów spółki holdingowej z tytułu zbycia akcji czy udziałów podmiotowi niepowiązanego pod warunkiem złożenia w terminie 30 dni przez zbyciem oświadczenia do US.
  8. Ulga dla klasy średniej jest to ulga podatkowa dla pracowników zatrudnionych na postawie umowy o pracę, nakładczej. Ma polegać na odliczeniu od dochodu kwoty, której wysokości będzie uzależniona od poziomu rocznych przychodów. Dotyczyć ma pracowników , których przychody mieszczą się od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł.

 

Więcej informacji można znaleźć na urzędowej stronie podatki.gov.pl