Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Nowy obowiązek E-sprawozdania finansowe.

Nowy obowiązek E-sprawozdania finansowe.

03.10.2018 | autor: Beata Zawistowska

Rok 2018 jest dla księgowych rokiem z przedrostkiem „E”. Oczywiście wraz z wejściem S24 co znacznie ułatwiło zakładanie spółek bez ponoszenia dużych kosztów weszły zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych. Od tego roku przetrenowaliśmy składanie Bilansów, Rachunków Zysków i Strat oraz uchwał do KRS ,a teraz czas skupić nasza uwagę na zmianach obowiązujących od 1 października 2018 roku.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić co to są e-sprawozdania finansowe?

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie opublikowało struktury i wymogi do, których musimy się zastosować. Wymóg ten dotyczy wszystkich jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe, a przekazywać sprawozdania będzie można do administracji skarbowej drogą elektroniczną. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpi po jego uprzednim podpisaniu podpisem kwalifikowanym lub podpisem ePUAP.

Działalności gospodarcze, które są wpisane do KRS będą miały obowiązek zamieszczenia sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który wysyła nasze dane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Podmioty, które korzystają z systemu S24 mogą bezpłatnie składać dokumenty za pomocą platformy.

Co natomiast zrobić jak musimy złożyć sprawozdania finansowe za lata ubiegłe? Czy możemy je składać na starych zasadach?

Niestety, ale nie. Jeżeli firma sporządzi sprawozdanie finansowe za lata ubiegłe po 1 października 2018 roku musi być ono sporządzone już w wersji elektronicznej tzw. w strukturze xml (opublikowane na stroni Ministerstwa Finansów).  Są przesłanki, iż będzie można w okresie przejściowym, który nie jest jeszcze nam znany utworzyć w postaci skanu sprawozdanie zrobione przez 1 października 2018 roku.

W nowym brzmieniu przepisów wdg. Art. 27 ust 2 spółki muszą dołączyć dodatkowo odpis uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe, a podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania przez biegłego rewidenta również dołączają sprawozdanie z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.

Wszystkie sprawozdania finansowe będą udostępnione naczelnikom urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorom izb administracji skarbowej.