Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria

Oferta

Biuro Rachunkowe PLUS posiada bogatą ofertę w zakresie księgowości, rachunkowości i kadr. Firmy z którymi współpracujemy i nawiązujemy współprace są reprezentowane w urzędach. Sporządzamy deklaracje podatkowe, odliczamy podatek VAT oraz prowadzimy starannie księgi handlowe. Program na , którym pracujemy jest stale aktualizowany do potrzeb jakie nakładają na nas nowe przepisy podatkowe. Wysyłamy wszystkie deklaracje drogą elektroniczną oraz zajmujemy się sprawdzaniem i wysyłaniem JPK (jednolitego pliku kontrolnego). Nasi klienci nie muszą martwić się tym samym o nieterminowe przekazanie Rejestrów Vat sprzedaży i zakupów ponieważ to my robimy za Państwa.

Biuro Rachunkowe oferuje Państwu pełny zakres usług księgowych.

Księgi handlowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami prawa podatkowego
 • Prawidłowe i terminowe księgowanie przy użyciu techniki komputerowej
 • Wysyłanie JPK droga elektroniczną
 • Wysyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych firmy na koniec roku obrotowego
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych, amortyzacji oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Księgowanie inwentaryzacji towarów i kontrola nad gospodarką magazynową firmy
 • Stały kontakt z klientem w sprawie sytuacji finansowej firmy
 • Obliczania zaliczek na podatek dochodowy
 • Przechowywanie w naszej siedzibie dokumentów uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym

Książka Przychodów i Rozchodów:

 • Rzetelne księgowanie dokumentów dostarczonych lub odebranych od klienta
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie co miesięcznego bilansu firmy
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych, amortyzacji oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wysyłanie JPK droga elektroniczną
 • Stały kontakt z klientem w sprawie sytuacji finansowej firmy
 • Przechowywanie w naszej siedzibie dokumentów uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym

Kadry i Płace:

 • Przygotowywanie co miesiąc listy płac oraz deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Ewidencjonowanie urlopów
 • Sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-8B)