Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

13.09.2019 | autor: Beata Zawistowska

Od 1 listopada br odwrotne obciążenie zostanie zastąpione mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Oznacza to, że nie będzie odwrotnego obciążenia i na fakturze MUSI być zapis „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Taka adnotacja musi być na każdej fakturze, której kwota należności ogółem wyniesie powyżej 15 tys zł.

Jeśli nie będzie w/w adnotacji o MPP zarówna po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy pojawi się sankcja w podatku VAT w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanej na danej fakturze.

Głównymi założeniami obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności będzie:Obowiązkowa podzielona płatność pomiędzy podatnikami (firma-firma), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł Brutto

Obowiązkiem stosowania MPP zostają wybrane poniższe towary i usługi :

1.Wyroby ze stali, metale szlachetne i metale kolorowe

2.Odpady, złom, surowce wtórne

3.Elektronika :procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde

4.Paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe

5.Prawa do emisji gazów cieplarnianych

6.Roboty budowlane

7.Węgiel

8.Handel częściami do samochodów i motocykli

Wprowadzenie obowiązku umieszczenia na fakturze mechanizmu podzielonej płatności

Możliwe będzie zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu)

Środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych w tym PIT, CIT, akcyza, cło oraz składki ZUS