Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
ULGA IP BOX -dla kogo preferencyjna stawka 5%?

ULGA IP BOX -dla kogo preferencyjna stawka 5%?

04.05.2022 | autor: Beata Zawistowska

Od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać w rozliczeniu rocznym z tzw. Ulgi IP BOX, która jest opodatkowana atrakcyjną stawką podatkową w wysokości 5 %.

Ulgę IP BOX rozliczymy w zeznaniu rocznym PIT/IP lub CIT/IP. Nie ma niestety możliwości skorzystania z niej w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik, który będzie korzystał z rozliczenia ulgi musi wykazać dochód z kwalifikowanego IP.

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?

 • Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową (zachęcam do kolejnego artykułu odnośnie czym jest i dla kogo jest ulga badawczo rozwojowa)
 • Wytwarza lub dąży do powstania kwalifikowanego prawa własności tzw. Kwalifikowanego IP
 • Podatnik ponoszący koszty kwalifikowane IP
 • Podatnik osiąga dochód z kwalifikowanego IP w Polsce (jest opodatkowany w Polsce)
 • Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia zdarzeń gospodarczych dot. kosztów kwalifikowanych z IP

Koszty kwalifikowane IP o co chodzi? Co to są za koszty?

Kwalifikowane koszty IP to jednym słowem prawo własności intelektualnej, które spełniają łącznie trzy poniższe warunki:

 • Koszt został wytworzony, ulepszony lub rozwinięty w ramach prowadzonej działalności badawczo rozwojowej
 • Należy do katalogu wymienionego w art.24 d ust.2 ustawy o Cit lub 30ca ust.2 ustawy o PIT
 • Podlega ochronie prawnej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych ustawy

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to:

 • Patent
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • Autorskie prawo do programu komputerowego (zalecane złożenie wniosku o nadanie interpretacji indywidualnej)

Podstawa opodatkowania jak ją liczyć?

Dochód z kwalifikowanego IP (czyli przychody tylko z kwalifikowanego IP minus koszty związane z kwalifikowanym IP) mnożymy przez wcześniej obliczony wskaźnik NEXUS (czyli koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP)

Przykłady kosztów bezpośrednich we wskaźniku NEXUS:

 • Sprzęt komputerowy
 • Sprzęt elektroniczny np.: tablet, smartfon, telefon komórkowy
 • Licencje na oprogramowanie
 • Szkolenia w swojej branży, aby podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje
 • Hosting
 • Leasing sprzęty elektronicznego np.: laptopa
 • Literatura związana ze swoją branżą

Obowiązki ewidencyjne podatnika

Podatnik, który prowadzi księgi rachunkowe musi :

 • Prowadzić szczegółową lub wyodrębnioną ewidencję księgową w swoich księgach rachunkowych
 • Prowadzenie najlepiej kont analitycznych pozwalających w ramach kontroli na sprawdzenie ewidencji kosztów kwalifikowanych
 • Odrębna ewidencja przychodów, kosztów oraz dochodów

 Podatnik, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych musi:

 • Prowadzenie ewidencji comiesięcznej kosztów kwalifikowanych (uznawany jest przez organy podatkowe EXCEL)
 • Prowadzenie zestawienia obejmującego wydatki w ramach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
 • Zestawienie kosztów musi być sporządzone w oparciu o dokumenty

Zapraszamy do skorzystania naszej oferty na rozliczanie ULGI IP BOX.

Zachęcamy do kontaktu mailowego w celu wysłania oferty prowadzenia księgowości.