Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Wystawianie faktur sprzedażowych

Wystawianie faktur sprzedażowych

27.09.2018 | autor: Beata Zawistowska

Długo myślałam jaki napisać pierwszy post. Chyba pierwszą i najpoważniejszą sprawą jaką napotyka przedsiębiorca przy założeniu firmy jest pytanie: Jak prawidłowo mam wystawić dokument sprzedażowy?

W dobie zmieniających się przepisów podatkowych, które notabene zmieniają się co pół roku jest to niezwykle ważna kwestia.

Zacznę od tego, że na dzień pisania tego posta nie ma obowiązku wystawiania faktur w formie elektronicznej. Jeśli uważasz, że chcesz wypisywać je odręcznie i na gotowych drukach możesz to robić! Oczywiście ułatwieniem jest wystawianie ich w programie (polecać żadnego nie będę ponieważ jest to indywidualna sprawa) w szczególności jeśli mamy ich dużo miesięcznie.

Zatem co powinna zawierać faktura wdg. Art. 106 ust 1 o VAT

  1. Data wystawienia faktury ( dodatkowo wzbogacamy ją o datę wykonania usługi)
  2. Imię/nazwisko lub nazwa pełna podatnika oraz nabywcy towarów i ich adresy
  3. Numer NIP w przypadku firmy lub PESEL dla osób fizycznych (dla faktur WDT i świadczenia usług w UE numer NIP poprzedzony przedrostkiem PL)
  4. W opisie nazwa towaru lub usługi
  5. Miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług
  6. Cena jednostkowa towaru lub usługi w kwocie netto
  7. Stawka podatku VAT
  8. Kwota należności ogółem
  9. W przypadku zwolnienia z VAT wartość dostarczonych usług lub towarów bez kwoty podatku czyli wpisujemy wartość sprzedaży netto
  • Jeśli były udzielone rabaty, upusty, bonusy to dodajemy w opisie faktury taką adnotację (chyba, że zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto)

Dodatkowo możemy na fakturze umieszczać inne informację, które nie są obowiązkowe np: informację o firmach, które kontrolują nasze wierzytelności, reklamy naszych partnerów biznesów itp.

Ważną informacją jest, że nie trzeba wpisywać w oznaczeniu „FAKTURA VAT”, mimo to jest to nadal dopuszczalne. Jedynym dokumentem, w którym zachodzi konieczność oznaczenia faktury jest tzw” METODA KASOWA” (obowiązek podatkowy powstaje w momencie zapłaty). W tym przypadku umieszczamy na fakturze w/w informację. Drugim przypadkiem jest wystawienie faktury PRO FORMA. Faktura ta nie jest dokumentem księgowym a jedynie informacją o ofercie handlowej i przyrzeczeniem do uregulowania należności wobec naszego odbiorcy czy dostawcy.