Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Zwolnienie od podatku do 26 roku życia

Zwolnienie od podatku do 26 roku życia

20.07.2019 | autor: Beata Zawistowska

Uchwała zmieniająca podatek dochodowy od osób fizycznych zaczyna obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku. W/w rozporządzenie wprowadza zwolnienie od PIT (art. 21 ust 1 pkt 148 updof). Przepis ten mówi, że wolne od podatku będą przychody ze stosunku wykonywanej pracy, w tym z umów zlecenia dla podatników, którzy nie ukończyli 26 lat. Wiek jest najważniejszym kryterium do zastosowania zwolnienia od podatku. Drugim kryterium jest tzw. limit roczny, który będzie ograniczony do wysokości 85.528,00 zł. Limit ten będzie miał w pełni zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku, na dzień dzisiejszy proporcjonalnie wynosi on 35 636,67 zł.

Co w momencie przekroczenia limitu?

Po przekroczeniu limitu ,nadwyżka ta będzie podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej.

 Przy obliczaniu limitu czyli jak już wspomniałam jest to kwota przychodów, która podlega zwolnieniu od podatku dochodowego nie będą brane pod uwagę :

  1. Zwolenia od podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym
  3. Przy zaniechaniu poboru podatku według przepisów Ordynacji Podatkowej

Osoba, która w 2019 roku nie przekroczyła 26 lat może napisać oświadczenie dla swojego pracodawcy i tym samym płatnika, iż przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku będą korzystały ze zwolnienia od podatku (art.21 ust 1 pkt 148 updof). Oświadczenie to będzie obligatoryjne dla płatnika, który nie pobierze zaliczek na podatek.

Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ tylko na jego podstawie może powstać tzw. zwolnienie od podatku. W przypadku jego braku odliczenie to można zastosować dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 rok. Przychody, które korzystały ze zwolnienia trzeba będzie wykazać w deklaracji PIT-11.